Приемна майка заведе дело в Шуменския административен съд срещу Регионалната дирекция „Социално подпомагане“, след като е била заличена от регистъра на утвърдените приемни семейства.

Нели Карамфилова Караджова от Шумен вече е осиновила малко дете, настанено преди това в дома й от социалните служби. Жената обаче иска да се грижи и за други изоставени от родителите си момичета и момчета. Комисията по приемна грижа в Шумен обаче е преценила, че след осиновяването е настъпила промяна в ситуацията, освен това жената била на около 60 години и със заболявания, поради което не можела да се справя със задълженията си. Така приемната майка била заличена от регистъра на приемните семейства.

С решение N 67 от 31 юли 2013 г. Шуменският административен съд е отменил заповедта на директора на Регионалната дирекция „Социално подпомагане“. Същата заповед първоначално е била оспорена от приемната майка по реда на Административно-процесуалния кодекс пред изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане в София, който е отхвърлил жалбата й като неоснователна.

Шуменският административен съд обаче е приел, че оспорената заповед е издадена при неспазване на установената форма – липсата на фактически и правни основания, довели и мотивирали органа да издаде този административен акт, което обуславяло нейната незаконосъобразност.

Според съда, оспорената заповед съдържала общи констатации, че Нели Караджова не може да поддържа и съхранява идентичността на детето и съзнателно променяла историята