Категория:

В края на юни, в гр. Търговище, се проведе дискусия на тема “Приемна грижа, децата с увреждания и процеса на деинституционализация“. В срещата участва координаторът на Националната асоциация за приемна грижа за областта Ели Николова.

В рамките на дискусията се откроиха и бяха изведени следните теми, въпроси и предложения:

 • Да се обърне внимание на подкрепата на детето и приемното семейство;
 • Да се организират срещи, мероприятия, обучения, както на приемни семейства, така и на биологични семейства, които се грижат за дете увреждане;
 • Да се организира система от съпътстващи услуги, за да може да се социализира, интегрира и включи в социалния живот детето от институцията и по конкретно – детето с увреждане;
 • Да се направи разлика в договори за приемна грижа за бебета и деца с увреждания – настоящия договор, които е „граждански“ не е адекватен за тази група деца, тъй като грижата за тях е постоянна и не позволява на приемното семейство да работи допълнително на друго място;
 • Да се промени договора – настоящият не дава възможност за отпуск, болничен, на регистрация в бюрото по труда за получаване на обезщетение за безработица;
 • Да се предоставя пълната, цялата информация по ясен и достъпен начин, защото това създава затруднения при грижата за детето;
 • Осиновяването на деца (по конкретно международното осиновяване), които са настанени в приемна грижа да се случва с участието на приемното семейство, което може да бъде полезно с предоставяне на информация за режима, ежедневието, навиците, заболяванията и други особености на характера на детето. Също така, осиновителите поставят условия децата да забравят своето минало и не желаят да вземат личните им вещи, любими предмети и албуми със снимки;
 • За осиновяванията да се вземе предвид и да се прави предварителна подготовка на детето с информация за страната, в която отива и езикова подготовка;
 • Идентифицирана е тенденция да се „къса връзката“ с приемното семейство при осиновяване, без да се взима предвид желанието на детето;
 • Предложение за иницииране на промяна в нормативната рамка за осиновяванията като се намали срока за процедурата за срещи с кандидат –осиновителите, като се орагнизират и по-„формални“ срещи, които да не нанасят травми на децата. Всеки отказ носи негативни последствия за детето. Подходът да бъде „най-добрия интерес на детето“;
 • Специална подготовка за грижа за тинейджъри и по-специално такива, които са в конфликт със закона;
 • Споделен проблем за затруднения с детските градини и училищата на територията на областта, поставянето на „етикети“ на децата от институциите и отоншението на педагозите към децата;
 • Да се работи в посока мотивите на приемното семейство за профила на детето, за което искат да се грижат;
 • Притеснение за правата на приемните семейства и тяхната неяснота;
 • Срокът на оценка на приемното семейство да се увеличи, да се въведе възрастов критерий за кандидат приемно семейство, професионализация, разлика в запалащането, специализирана приемна грижа, ако едно приемно семейство гледа детете с увреждане, то там да не се настанява друго дете за приемна грижа.
 • Да може да се развие съпътстваща грижа в подкрепа на семействата

Споделени бяха затруднения в работата на представители на местни структури, които се идентифицират с непрекъснати проверки и контрол от „незнаещи хора“ на национално ниво.

В рамките на дискусията се забеляза добра координация, междуинституционално познаване и добро развитие на процеса на деинституционализация с акцент добра грижа и най-добрия интерес на детето.