Във връзка със запитвания във връзка с годишните доклади за дейността на приемните родители ви информираме следното:

Приемните родители имат право да получат доклада на социалните работници за годишното им представяне, преди докладът да бъде внесен за разглеждане от Комисията по приемна грижа.

Изискването за годишен преглед на работата на приемните родители е записано в Методиката за предоставянето на услугата „приемна грижа“ в стандарт 10, точка 5.

Според изискването, оценката се осъществява от ключовия социален работник. Попълва се специален доклад, който е приложение 15 към методиката, в който приемният родител дава своята самооценка. Няма изискване докладът да се подписва от приемните родители, няма и изискване в нормативната база докладът да се представя на приемното семейство.

Принципът на добрата практика в социалната работа, обаче, е оценката да бъде споделена с приемния родител. Нееднократно социалните работници ни напомнят, че приемната грижа е партньорски процес, а приемните родители – равнопоставени страни в него. По тази причина, професионалният код изисква приемните родители да бъдат запознавани с оценката на тяхното представяне.

НАПГ съветва приемните родители да искат да се запознават с оценките на тяхното представяне, без значение дали са положителни или не.