Категория:

Близо 40 на сто от децата в приемни семейства са на възраст от 6 до 14 години, 30 на сто са бебета и малки деца до 3 години, едва 10 на сто са тийнейджърите, а 20 на сто са в предучилищна възраст. Почти 2300 са децата, настанени в приемни семейства, показват данните на Агенцията за социално подпомагане към края на март 2017 г. Под половин процент са настанените в приемни семейства непридружени деца бежанци (0,13%) и децата, жертви на трафик (0,09%). Децата с увреждания са 8,6 на сто от всички приемни деца, показват още разчетите. Децата в приемните семейства, с определен водещ риск към момента на настаняване като деца, жертви на насилие (физическо, психическо, сексуално; експлоатация на детски труд, в т.ч. просия), са 3,7% от общия брой деца под приемна грижа в страната.

По данни на регионалните дирекции за социално подпомагане за първото тримесечие броят на утвърдените приемни семейства, вписани в регистъра към 31.03.2017 г. е 2 540, като професионалните семейства са 98,7%, а доброволните – 1,3% от общия брой. В 627 приемни семейства няма настанени деца (в т.ч. 602 професионални и 25 доброволни), или 24,7% от общия брой на утвърдените приемни семейства в страната. Над средния за страната процент незаети приемни семейства са отчели регионалните социални служби в Благоевград, Бургас, Велико Търново, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Пазарджик, Силистра, Сливен, Стара Загора, Търговище и Ямбол.

8 на сто от приемните семейства у нас се управляват от социалните служби, а 92 на сто – от областните екипи по приемна грижа. Общо те се грижат за близо 2300 деца, показват данните към края на март 2017 г. на Агенцията за социално подпомагане.