Приемният родител Нина Стоянова се присъединява към екипа на Националната асоциация за приемна грижа като регионален координатор за област Пазарджик. Това реши Управителния съвет на асоциацията, след внимателно проучване на потенциалните възможности.

Нина Стоянова е приемен родител, завършила е социални дейности и педагогика в ПУ “Паисий Хилендарски”. Работила е в Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Пазарджик от създаването му до тази година, като продължава професионалното си развитие като педагогически съветник в гимназия в града. Става приемен родител, след като разбира, че има деца, които се нуждаят от грижа и подкрепа, докато дежури в центъра за спешен прием към комплекса за социални услуги за деца и семейства. В работата си за социалното заведение е била ангажирана с деца, жертви на насилие и семейства в риск.

 “Смятам, че Всеки човек със здраво семейство и подкрепяща среда би могъл да разгърне сърцето и дома си за дете в беда.”, казва Нина Стоянова. “Присъединявам се към екипа на НАПГ, защото вярвам в каузата на родителството, разбирам ефекта от приемната грижа и не на последно място – убедена съм, че НАПГ наистина пряко помага на приемните родители.”, споделя още Нина Стоянова.

“Гордея се с това, че поредният приемен родител за пример става част от нашето родителско обединение. Това е ясен сигнал, че НАПГ се развива, че повече хора вярват в нея и че има видим ефект от усилията ни. Нина Стоянова ще бъде полезна не само с опита, експертизата си, уменията си като специалист в приемната грижа, но и като човек, който притежава потенциал да случва промени.”, коментира по повод присъединяването на регионалния координатор за област Пазарджик Мирослав Долапчиев, председател на НАПГ.