Управителният съвет на Националната асоциация за приемна грижа избра координатор на асоциацията за област Хасково. Това е приемният родител Таня Ганева. Тя е много популярен начален учител в града, но от години се занимава активно с приемна грижа и с права на децата. Таня Ганева е отгледала и осиновила първото си приемно дете, изпрати в университет втория си приемен син, а сега полага грижа за трето дете – бъдеща абитуриентка.

Таня Ганева ще отговаря за отношенията на асоциацията с нейните членове в цялата област Хасково, ще организира местни инициативи за приемни родители, както и ще съдейства за включването на приемни родители от областта в събития на национално ниво на НАПГ.

“Таня Ганева е приемен родител, с който ние всички много се гордеем. Щастлив съм, че тя се присъединява към екипа на Националната асоциация за приемна грижа. Нейната доброта, отношението й към децата, както и това, че е свързана с проблемите на децата, я прави част от голямото семейство на асоциацията. Пожелавам и много дръзновение и успех!”, коментира председателят на Националната асоциация за приемна грижа Мирослав Долапчиев.

Националната асоциация за приемна грижа е неправителствена организация, създадена през 2009 година от приемни родители от цялата страна. Нейната дейност се координира от координатори в почти всички области на страната. НАПГ участва в развитието на приемната грижа у нас със свой представител в Консултативния експертен съвет, учреден към Агенцията за социално подпомагане, който управлява проекта “Приеми ме 2015” за прилагането на областен модел на приемна грижа у нас. Благодарение на партньорството си с Мтел асоциацията е независима и подкрепя приемни семейства, деца и младежи с различни активности.