Категория:

На 16, 17, 18 май се провежда Национална годишна среща по приемна грижа „Приемната грижа: Всички гледни точки“

От 16 до 18 май 2014 година в гр. София (зала „Киев“, парк-хотел „Москва“) се провежда Национална годишна среща по приемна грижа „Приемната грижа: Всички гледни точки“. Срещата се организира за първи път от приемните родители от Националната асоциация за приемна грижа (НАПГ). В нея се включват 80 приемни родители от цялата страна, 18 младежи, които живеят в приемни семейства, 50 специалисти по приемна грижа, студенти и др.

Националната годишна среща по приемна грижа е значимо събитие за приемната грижа у нас, защото дава възможност на всички участници в процеса да говорят реално за проблемите си и да се учат от опита на другите, коментира председателят на НАПГ Мирослав Долапчиев. В рамките на събитието ще бъде представено изследване на Международната социална служба за това какви са реалните ефекти от живота на децата в приемно семейство, както и анализ на Агенцията за социално подпомагане за развитието на приемната грижа в България. Важен акцент в презентациите на срещата е опитът на младите хора в България в приемната грижа, както и разказите на приемните родители за проблемите и възможностите за развитието й.

Паралелно с програмата за приемните родители се провежда и младежка среща, по време на която децата и младежите ще имат възможност за първи път да се запознаят с други деца и младежи в приемна грижа, както и да поговорят за миналото си, предизвикателствата, които имат и възможностите пред тях.

Срещата се провежда с подкрепата на фонд „Социална закрила“ на Министерството на труда и социалната политика и Мтел.

Срещата започва в 13.30 часа на 16 май 2014 г. с откриване от приемни родители и представяне на младеж от приемно семейство.

*************************

За журналистите, които желаят да отразят срещата, достъпът до програмата за приемните родители е неограничен. Изисква се регистрация на мястото на събитието. Заснемането на деца и младежи е невъзможно.

За повече информация: Александър Миланов, тел. 0879 279 281