Над 300 приемни родители, деца и младежи под алтернативна грижа и учени и специалисти в системата за закрила на детето, десетки неправителствени организации от цял свят участваха между 22 и 24 октомври в международната конференция по приемна грижа, чийто домакин беше фондация „За Нашите Деца”. Това беше 15-та регионална конференция на Международната организация по приемна грижа (IFCO), която за първи път се провежда в България.

Приемни семейства и професионалисти от различни държави се срещнаха и обмениха опита, идеите и предизвикателствата, пред които ги изправя отговорната им задача да се грижат за деца, които нямат възможност да живеят с биологичните си родители и са в риск от изоставяне.

„Интересът към конференцията е знак, че постиженията на България в промяната на системата на грижа от институция към семейство е високо оценена на международно ниво. Много важен резултат от събитието е готовността на специалисти и организации от различни страни да подкрепят и да партнират с български организации, общини и държавни институции в процеса на деинституционализация и развитие на приемната грижа,” каза Иванка Шалапатова, директор на фондация „За Нашите Деца“.

Част от конференцията на IFCO беше и Младежка програма – серия от тренинги за младежи от 16 до 26 години от 9 страни от Европейския съюз, Африка и Азия. Целта на обучението беше да усъвършенства уменията на младите хора да се справят с живота след напускане на институции, приемна грижа и друг вид алтернативна грижа, да ги овласти да предават същите знания и умения на други млади хора в същата ситуация. Младежката програма даде възможност за младите хора да осъзнаят, че не са единствени, да се срещнат с други младежи с подобни преживявания и емоции, да натрупат полезен опит, да обменят идеи и да разменят контакти и така да изградят мрежа помежду си.

Много силни послания бяха отправени и по време на една от презентациите в първия ден на конференцията – „Живот с непознати”, когато група от млади хора, израснали в приемни семейства във Великобритания споделиха свои мисли и преживявания докато са живели в приемни семейства.

В рамките на 10 пленарни сесии и 30 работни срещи по време на конференцията бяха дискутирани различни теми, свързани с институционална система на грижа и с развитието на приемната грижа в различни страни по света – България, Румъния, Великобритания, Ирландия, Азербайджан, Турция. Голям интерес предизвикаха презентациите на професор Кевин Браун от Университета на Нотингам за изоставянето на деца и неговата превенция в Европа с резултати от двугодишно изследване в 27 страни от Европейския съюз, на Жан-Клод Легран, съветник на УНИЦЕФ по правата на децата на тема “Реформиране на системите за детски грижи в Източна Европа и Цантрална Азия. Защо трябва да съсредоточим вниманието си върху децата под 3-годишна възраст”, на Валентина Симеонова, заместник-министър на труда и социалната политика на България по темата за напредъка на деинституционализацията в нашата страна.

На някои от сесиите бяха обсъдени и специализирани теми като изследването на аутизма, преживяванията на младежи, живели с родител с психично заболяване, приемна грижа за наркозависими майки и техните бебета.

Конференцията на IFCO e едно от най-значимите събития в световен мащаб в областта на приемната грижа. Домакин на тазгодишното събитие беше фондация „За Нашите Деца”, а официални партньори – Министерството на труда и социалната политика, Държавната агенция за закрила на детето, Националната агенция по приемна грижа, Национална мрежа за децата и младежката мрежа Power 4 Youth. Конференцията в София беше проведена на три езика – английски, български и руски.

Миналата година форумът на Международната организация по приемна грижа се състоя в Канада, а в следващата 2013 година конференцията ще се проведе в Осака, Япония.