Дете в приемно семейство ще спести 20 лева от данъците на приемните родители. Промяната беше въведена от януари и за първи път ще се ползва за получените доходи от 2015 г. На интернет страницата на НАП www.nap.bg вече могат да се намерят двете декларации за ползване на данъчното облекчение за деца по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Едната е за определена група деца, а втората е специално за деца с увреждания и за родителите на деца с увреждания.

Тъй като данъкът е 10% от получените доходи, реално налозите на един от родителите ще бъдат намалени с 20 лв. за едно дете, с 40 лв. за две и с 60 лв. за три и повече хлапета.

Приемните родители могат да ползват данъчното облекчение по два начина. Първият е с подаване на годишната данъчна декларация за 2015 г. в срок до 3 май 2016 г. (30 април е в събота, а 2 май е официален почивен ден – Великден). Към нея трябва да се приложи и съответният образец за ползване на данъчното облекчение за деца (образец 2005). Към формуляра се прилага и декларация от другия родител, че за 2015 г. той няма да ползва намалението.

Вторият начин, по който може да се ползва това данъчно облекчение, е чрез работодателя по основното трудово правоотношение, ако приемният родител работи и на трудов договор. Работодателят е задължен да извърши годишно облагане на доходите от заплати на съответното лице, в срок до 31 януари 2016 г. В този случай приемният родител трябва да предостави на работодателя си декларацията за данъчното облекчение, както и останалите необходими документи, в срок от 30 ноември до 31 декември 2015 г. В този случай работодателят ще изчисли дължимите налози от родителя, без да се налага той да подава декларация в НАП.

Данъчните облекчения за деца може да се ползват и от настойници, както и от член на семействата на роднини или близки в случаите, когато детето е настанено при тях за срок не по-кратък от 6 месеца по смисъла на Закона за закрила на детето.

ПОВЕЧЕ ПОДРОБНОСТИ ВИЖТЕ ТУК