Националната асоциация за приемна грижа подготви брошура с полезни съвети за обучението в детската градина и училището на деца, които са настанени в приемна грижа. Все по-често приемни родители от цялата страна сигнализират в асоциацията, че образователната система трудно приема децата от приемни семейства, не съдейства за адаптацията и социализацията им в класа или групата.

„Показателен е случаят, в който директор на училището задължава приемен родител да стои през целия ден в коридора пред класната стая, за да е на разположение и да контролира поведението на приемното дете, което пречи в час. По тази причина ние попитахме приемните родители за това кои са основните неясноти за поведението и особеностите на децата в приемна грижа в училище и детската градина. Смятаме, че брошурката ще е полезна на учителите и специалистите, за които децата са важни.“, коментира Александър Миланов, автор на книжката.

В книжката се дава полезна информация за това кои са децата в приемни семейства, как детето попада в приемна грижа, каква е ролята на учителя от детската градина и училището, как приема приемното дете детската градина и постъпването в първи клас. Книжката дава съвети към учителите за справяне с трудното поведение на децата, както и за подход в различни ситуации.

Правото на образование е неотменно право, а обучението сега е дългосрочна инвестиция в обществото и икономиката на страната ни. Справянето с предизвикателството да обучаваш деца, които са преминали през трудни моменти в живота си, е умение, което не може да се научи в университета. Брошурата няма претенции да обхваща всички области на знание или педагогическия процес, но е добра основа за опознаване на спецификата на децата в приемна грижа.

Националната асоциация за приемна грижа напомня, че в основата на социализацията на децата в клас или в детската градина е диалогът между учителите, приемните родители и ангажираните специалисти.