Сериозно разминаване между записаното в законодателството и практиката по осиновяване на деца от приемна грижа на някои места в страната констатираха участниците в среща по проблемите в осиновяването от приемна грижа. Срещата се проведе на 18 и 19 септември 2014 година в гр. Търговище и се реализира с финансовата подкрепа на Мтел като част от инициативата „Приеми дете. Създай бъдеще.“ В срещата участваха регионалният директор на АСП за област Търговище Гергана Георгиева, както и Милена Първанова  от дирекцията в Министерството на правосъдието, ангажирана с международните осиновявания. В рамките на срещата психологът и приемен родител Владимир Иванов и експерта по осиновяване Вера Колешева проведоха обучение за потребностите на детето и родителите в осиновителния процес.

Повече от 70 участници от Търговище, Плевен, Добрич, Варна, София, Видин, Шумен и Стара Загора дискутираха проблемите на осиновяването от приемна грижа. Приемните родители разказаха за различни практики в процеса на осиновяването, които, според тях, са тревожни и не са в интерес на детето. Бяха цитирани случаи, в които осиновители предоставят списък с имена на приемното дете, за да си избере как да се казва след осиновяването, както и случаи, в които на приемните родители се изпраща качествена козметика, с която детето да бъде къпано до взимането от дома на приемния родител. Други приемни семейства изразиха негодувание от това, че на срещи на детето с осиновителите не присъстват социални работници, а осиновителите са оставяни сами с детето, въпреки разписаното в нормативната база. Един от сериозните проблеми, които приемните родители поискаха да се решат, е свързан с подмяната на името на детето на късна възраст. Липсата на пълна информация за реалното здравословно състояние на децата също е причина за тревога на обгрижващите. Като основен акцент в дискусиите се открои административното, често непрофесионално отношение на социалните работници при комуникирането на процеса на осиновяването и директивното отношение към приемните родители. Често към приемните родители се подхожда авторитарно, те са задължавани да придружават децата за среща с кандидати за осиновители в рамките на часове от обаждането на социалния работник, без време предварително да се подготви детето за предстоящата среща.  Приемен родител сподели за неприемливата практика след първата среща детето да бъде придружено от приемния родител, социалния работник и кандидатите за осиновители до частна клиника, където да му се направят пълни тестове, преди осиновителите да дадат своето съгласие да вземат детето.

Въпреки законовата разпоредба, която пази осиновяването в тайна, приемните родители, които участваха в срещата, поискаха от социалните работници, като посредници в процеса, да насърчават комуникацията между приемните родители и кандидатите за осиновители. Неприемливата практика, в която детето се оставя само с кандидатите за осиновители, а приемните родители са изолирани, води до сериозна травма при децата след срещата. Специалисти препоръчаха преди да се стигне до първа среща, осиновителите да получават снимки, видеа и други материали, които да ги подготвят за срещата с детето, а по отношение на детето – да се работи преди провеждането на срещата.

Националната асоциация за приемна грижа препоръчва на всички участници в процеса на осиновяване да следват най-добрия интерес на детето, като спазват нормативната уредба. Стандарт 14, който е част от методиката по приемна грижа, който засяга националното и международното осиновяване,  е много конкретен и ясен и детайлно описва стъпките в процеса. Въпреки това, тревожно е, че приемните родители не разбират ролята си в процеса на осиновяване, не са обучени достатъчно, а често – не са подкрепени. Приемните деца се предлагат на различни кандидат – осиновители, като почти не се работи за справянето с травмата от неслучилите се осиновявания и отказите, които се получават. Социалните работници вероятно са твърде натоварени, но не бива да се забравя, че те, като представители на органа за закрила, имат права и задължения, които не бива да се пренебрегват. Необходимо е Агенцията за социално подпомагане да инвестира повече в обучението на приемните родители и социалните работници за процеса на осиновяване, като да подготвя страните за тяхната роля и техните правомощия. Националната асоциация за приемна грижа смята, че следването на регламентите ще структурира процеса, но индивидуалното отношение и посвещанието са от значение.