Националната асоциация за приемна грижа, с подкрепата на А1 България, ще предоставя емоционална грижа и частична финансова подкрепа на семейства, които живеят в бедност. Инициативата „Родители+“ обхваща 9 региона в страната, в които асоциацията на приемните родители има свои координатори – действащи приемни родители. Моделът на родителска взаимопомощ ще бъде приложен към семейства, в които децата живеят в бедност и имат здравословни, социални или образователни трудности, като с приоритет ще се подпомагат самотни майки на бебета, родители на деца с увреждания и възрастни хора, които гледат внуците си, поради миграция на техните родители.

В рамките на инициативата близо 200 семейства ще получат подкрепа от приемните родители. За целите на проекта към НАПГ е създаден Мобилен център за информиране, консултиране, обучение и подкрепа на пълнолетни лица в риск, който е регистриран в Регистъра на доставчиците на социални услуги  към Агенцията за социално подпомагане. За да отговорят на националното законодателство в социалната сфера, приемните родители преминаха 7-месечно обучение, в рамките на 960 часа, в Центъра за професионално обучение на Българската стопанска камара и придобиха професионалната квалификация „Сътрудник социални дейности“. Това, паралелно с преминатите обучения в рамките на подготовката за приемни родители, гарантира уменията и компетенциите на курсистите да подпомагат на родни семейства в риск. Приемните родители, ангажирани с инициативата, ще си сътрудничат със социалните служби, общините, здравните власти, бюрата по труда, за да подкрепят родителите със затруднения.

Свидетелствата за професионална квалификация за завършеното обучение бяха връчени на специална церемония в Българската стопанска камара. Дипломите връчиха председателят на БСК Радосвет Радев и министърът на труда и социалната политика Деница Сачева.

„Като баща на четири деца буди възхищение в мен отговорната мисия на приемните родители. Убеден съм, че благодарение на грижата ви за деца, които страдат и не могат да са с родните си семейства, вие не само създавате личности, но и намалявате обществената инвестиция, която бихме плащали, ако отглежданите от вас деца станат зависими от социалната система. Убеден съм, че грижата за тези деца е инвестиция в нашата нация и в икономиката ни в дългосрочен план.“, коментира при връчването на свидетелствата председателят на БСК Радосвет Радев.

„Наше общо задължение, не само на институциите, но и на приемните родители, е да представяме повече добри примери и добри хора. Защото страховете виреят от съмненията дали има добри хора в приемната грижа. Тревожа се като министър и като човек, че тук не говорим за недоверие към институциите, а за това, че става дума за недоверие един към друг като общество. Инициативата, която правите като родители и асоциация на приемните родители – да помагате на семейства, които имат нужда от подкрепа, е стъпка напред по отношение на истинската мисия и роля на приемния родител – да подкрепя семейството, да дава консултации и съвети, да служи като навигатор на семействата в социалната, здравната и образователната система.“, коментира по време на церемонията министърът на труда Деница Сачева.