Приключи 15-тата регионална конференция на Международната организация по приемна грижа (IFCO).

Председателят на Националната асоциация за приемна грижа Мирослав Долапчиев отбеляза, че срещата беше уникална възможност за учене и споделяне. „Сериозно внимание трябва да обърнем на отношенията между социалните работници от системата и приемните родители“, коментира той и допълни, че е време, в което промените, които се случват за добро, трябва да бъдат осмислени, за да повлияят качествено за развитието на приемната грижа. През 2013-та Националната асоциация за приемна грижа ще бъде домакин на национална конференция на приемните родители, допълни още Долапчиев.

„За нас е голяма чест да бъдем домакин на подобно събитие. Повече от 300 делегати от 35 държави се включиха в тридневната програма на конференцията, което е знак, че постиженията на България в промяната на системата на грижа от институция към семейство е високо оценена на международно ниво,” каза Иванка Шалапатова, директор на фондация „За Нашите Деца“. Тя припомни, че със своя проект „Деца и семейства” фондацията стартира приемната грижа в България. „Изключително удоволствие за мен е да видя днес тук някои от първите приемни родители, с които започнахме работа преди 14 години,” добави тя. Иванка Шалапатова благодари на всички партньори, които имат принос към организирането на конференцията, и добави, че развитието на приемната грижа не може да се случи без подкрепа към приемното семейство и всички негови членове, както и без проследяване на ефектите от грижата върху детето.

Първата пленарна сесия в рамките на конференцията беше на заместник-министър Симеонова. Тя подчерта, че у нас приемната грижа продължава да се развива, утвърдените приемни семейства са вече над 1200. Валентина Симеонова отбеляза приоритетите на правителството в областта на приемната грижа, за които са отделени 15 милиона лева. Очакванията са още 600 деца от институции и в риск от изоставяне да бъдат настанени в приемни семейства и семейства на роднини и близки. Тя отбеляза още, че социалната политика на страната ще се фокусира и върху развитието на услуги, подкрепящи родителството и предотвратяването на изоставянето.

В първия ден на конференцията своите послания отправиха и председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) Калин Каменов, председателят на Националната асоциация за приемна грижа (НАПГ) Мирослав Долапчиев и изпълнителният директор на Национална мрежа за децата (НМД) Георги Богданов.

Председателят на ДАЗД обясни, че над 1000 деца в България се отглеждат в приемни семейства – това са деца, които са били потенциални потребители на услугата настаняване в социален дом, но не са били приети там. Това показва, че вече има трайна тенденция при риск от изоставяне децата да се насочват директно към приемни семейства, а това е пътят към затварянето на домовете, добави той.

Георги Богданов от НМД също подчерта колко е важно партньорството при организирането на международни форуми и напомни, че веднага след конференцията на ИФКО в България ще се проведе и годишната среща на европейската детска мрежа Eurochild.

Конференцията на ИФКО се провежда за първи път в България. Тя е сред най-значимите събития в областта на приемната грижа на международно ниво и среща стотици приемни родители, младежи от алтернативна грижа, специалисти от системата за закрила на детето, експерти от неправителствени организации и учени от цял свят.

В срещата участваха приемни родители, членове на асоциацията, от Смолян, Шумен, Добрич, Стара Загора, Видин, Търговище и София.