По данни на Агенцията за социално подпомагане, от началото на миналата година до 31.09.2013 година 1874 деца са настанени в приемни семейства. От тях 187 са настанени в доброволни приемни семейства, а 1660 – в професионални. За деветте месеца на 2013 година са одобрени и вписани нови 24 доброволни приемни семейства и 574 професионални. Така в страната има 1796 приемни семейства, от които 1658 получават заплата за това.

В 391 семейства няма настанени деца. 374 от тях са професионални, а 44 – доброволни приемни семейства.

Най-много семейства, при които няма настанени деца, към края на септември 2013 година, има в Шумен. Там 35 семейства очакват настаняване на дете, от които 33 са професионални, а 2 доброволни приемни семейства. На второ място по брой семейства, при които няма настанени деца е област Пазарджик, където деца чакат 30 професионални и 2 доброволни семейства. Третото място си поделят областите Плевен (26 приемни семейства; 25 професионални, 1 доброволно) и Варна (26 приемни семейства; 23 професионални, 3 доброволни).

В София са най-много са доброволните приемни семейства, при които няма настанени деца – 8, следвани от Стара Загора (6), Благоевград (4) и Враца (4). Най-много утвърдени приемни родители, при които няма настанени деца има в област Шумен (33), Пазарджик (30), Плевен (25), Варна (23), Велико Търново (16).

Приемни семейства, при които няма настанени деца (.pdf)