Националната асоциация за приемна грижа проведе своето редовно Общо събрание. То е важно за организацията, защото именно членовете на асоциацията взимат решение за развитието на нашето сдружение.

В общото събрание участваха 23 членове. В рамките на срещата беше приет годишният отчет за дейността на асоциацията, включително и финансовите разчети за 2012-та година. В приветствието си към всички председателят на асоциацията Мирослав Долапчиев подчерта, че 2012-та е ключова за развитието на сдружението, защото започна да променя отношението на обществото и държавните власти към асоциацията на приемните родители.

Общото събрание освободи Венета Дилова като член на Управителния съвет по нейна молба. Причините, които г-жа Дилова посочи, са лични. На нейно място членовете избраха Боян Великов. Боян Великов е адвокат от гр. Дългопол и е един от учредителите на асоциацията. Той е приемен родител.

Освен това, всички участници в Общото събрание гласуваха членския внос за 2013-та година, който е на стойност 12 лева и се издължава веднъж годишно, без значение кога членовете се присъединяват към сдружението. Делегатите приеха и плановете на асоциацията за 2013 г.

Можете да се запознаете с годишния отчет, който е публикуван по-долу.

Снимки от срещата ни можете да видите на фейсбукстраницата ни.

 

Годишен отчет за 2012 г.