Притеснения за нарушаване на правата на децата, настанени в приемни семейства, изразяват от сдружение „Самаряни“. Поводът е проверка на Агенцията за социално подпомагане, проведена в периода 5 – 7 ноември 2014 година на територията на общ. Стара Загора.

„По информация на приемните родители от региона, разбираме, че проверката е била осъществена без предупреждение, както за тях, така и за децата. Семействата са били посетени в домовете им, а децата в училище и то без предварителна подготовка и без присъствието на значим възрастен за тях. Децата са били привиквани от директора на училището им, изведени от час без обяснения и въведени в стая, в която са ги очаквали двама напълно непознати за тях възрастни (проверяващите). „Непознатите“ са им задавали въпроси свързани с тяхната лична история и тяхното бъдеще. Едно от децата е било питано знае ли нещо за майка си и иска ли да се види с нея. Майката на това дете е лишена от родителски права и по закон няма право да се среща с него. Друг въпрос, който е зададен на детето е дали знае, че може да бъде осиновено. В този случай приемната майка е и настойник на детето и Отдела за закрила на детето не планира осиновяване. След разговора с проверяващите, едно от децата сподели: „Отчаях се, защото помислих, че ще ме преместят в друго семейство. Казах: не, моля ви, недейте!“. Това се е случило, след като е било попитано от проверяващите знае ли какво е осиновяване. За друго дете приемното семейство разказа, че след като се е прибрало в къщи е споделило, че по време на разговора цялото е било в ледена пот.“, пишат в писмото си от сдружение „Самаряни“.

Изграждането на връзка и доверителни отношения с децата е ключово за да могат те да споделят и говорят по деликатни и болезнени за тях теми като за семействата си по произход и своята идентичност.  Изследванията показват, че при децата, настанени в приемни семейства е характерна нарушената привързаност. От самото начало на работата с тях, както приемните родители, така и специалистите подпомагат децата да изградят умение да не се доверяват и разговарят с непознати, което ги защитава от потенциални опасности.

„Знаем колко лесно деца с безразборна привързаност могат да тръгнат с всеки, който ги заговори. Някои от децата директно са заявили на проверяващите, че „не разговарят с непознати”. Тази ситуация поставя друг важен въпрос, защо след като проверяващите имат познания, относно травмите на децата, които се настаняват в приемни семейства не са съобразили подхода си и дори поставят пред конфликтен избор децата, които интервюират.“, се казва още в писмото.

Има една универсална характеристика за децата, които се настаняват в приемни семейства и тя е страх, коментират още специалистите от сдружение „Самаряни“. Страх, че ще бъдат преместени и стабилността и сигурността, която са намерили ще бъде загубена. И когато видят социалните работници, придружени от непознати хора (в този случай мъж и жена), които им задават изучаващи въпроси, децата и младежите получават „студена пот” и заработва именно този страх.

„Не може да не си зададем и други въпроси. Какво щеше да стане, ако въпросът, който беше задаван на децата „виждаш ли се с майка ти” беше зададен на едно от настанените деца, пред очите на което баща му уби майка му. Защо си го задаваме? Защото от описаното по-горе можем да направим извода, че проверяващите не са запознати с историята на децата, които интервюират и знаем, че изборът кое приемно семейство и дете ще бъде проверявано е на случаен принцип.“, анализират социалните работници и психолозите на сдружение „Самаряни“.

„Питаме се каква е ефективността на този подход „внезапна проверка“, при условие, че за проверяваните няма информация за притесняващи обстоятелства и няма подаден сигнал за нередност. Като резултат най-вече виждаме притеснени и обидени приемни семейства и изплашени деца. Ние от 8 години инвестираме доверие и прозрачност спрямо приемните родители и виждаме добри резултати за настанените деца. Предполагаме, че резултатите от направената проверка ще говорят за добри резултати при настанените деца в приемни семейства в община Стара Загора. Основно правило в системата за закрила на детето е, че детето е в центъра и неговите права трябва да бъдат защитени. При тази проверка смятаме, че правата на децата са били нарушени.“, заявяват специалистите от сдружение „Самаряни“.

 От сдружението предлагат:

  • Срещите и разговорите с приемните деца и семейства да бъдат планирани с всички участници и заинтересовани страни в процеса, а не единствено с подразделенията на АСП;
  • За разговорите с децата да се иска мнението и съдействието на приемните родители и специалистите, работещи с децата, когато има такива;
  • Проверяващите да се запознават с историята на децата;
  • Детето да бъде придружено от значим възрастен;
  • Детето да бъде подготвено емоционално за разговора с проверяващия;
  • Подходът да е съобразен с региона, в който се извършва проверката и спецификите и на начина на предоставяне на услугата „Приемна грижа“.