Националната асоциация за приемна грижа организира лагер за момчета и момичета от приемни семейства, както и за родни деца на приемните родители, навършили 14-годишна възраст. Лагерът се провежда от 30 март 2015 година до 6 април 2015 година, включително, в гр. София.

Лагерът се провежда в базата на Центъра за подготовка на олимпийци към Министерството на образованието. Националната асоциация за приемна грижа, с финансовата подкрепа на Мтел, покрива всички разходи – транспортни разходи, нощувки, обяди, вечери. В рамките на осемте дни младежите имат възможност да участват в различни дейности, игри, да споделят опит и знания, както и да посетят кина, атракциони. Организаторите предвиждат и през тази година участници в лагера да се срещнат със служители на Мтел, да прекарат с тях време, в което да се запознаят с професиите и хобитата им.

Увидомително писмо за ДСП и ОЗД с включените в лагера