Таня Ганева, координатор на НАПГ за област Хасково, поема координацията на отношенията с членовете и заинтересованите за област Кърджали. По този начин асоциацията ще стане по-разпознаваема в този регион на страната, а членовете на асоциацията ще имат възможност пряко да дискутират своите трудности и предизвикателства с представител на единствената родителска организация на приемните родители у нас.

Считано от 31 август 2017 г. НАПГ се разделя с координатора си за област Стара Загора г-н Светлозар Русев. НАПГ благодари за подкрепата и партньорството на Светлозар и му пожелава сърдечно много успехи. Предстои среща с членовете на асоциацията от област Стара Загора за обсъждане на нови кандидатури за координатор на НАПГ за областта. Членовете на НАПГ от област Стара Загора могат да се свързват с Александър Миланов до избирането на нов координатор на тел. 0888 27 12 83.

НАПГ напомня, че членството в асоциацията е доброволно.