Националната асоциация за приемна грижа подготви книжка с полезни съвети за обучението в детската градина и училището на деца, които са настанени в приемна грижа.

В книжката се дава полезна информация за това кои са децата в приемни семейства, как детето попада в приемна грижа, каква е ролята на учителя от детската градина и училището, как приема приемното дете детската градина и постъпването в първи клас. Книжката дава съвети към учителите за справяне с трудното поведение на децата, както и за подход в различни ситуации.

Правото на образование е неотменно право, а обучението сега е дългосрочна инвестиция в обществото и икономиката на страната ни. Справянето с предизвикателството да обучаваш деца, които са преминали през трудни моменти в живота си, е умение, което не може да се научи в университета. Брошурата няма претенции да обхваща всички области на знание или педагогическия процес, но е добра основа за опознаване на спецификата на децата в приемна грижа. Националната асоциация за приемна грижа напомня, че в основата на социализацията на децата в клас или в детската градина е диалогът между учителите, приемните родители и ангажираните специалисти.

ИЗТЕГЛИ КНИЖКАТА!