9 момчета, 6 момичета в първи клас изпратиха приемни родители, които членуват в Националната асоциация за приемна грижа, в първия учебен  ден. 19 са второкласниците в приемните семейства на членовете на НАПГ от цялата страна, 18 – третокласниците, 17 шестокласници и двама абитуриенти също започват новата учебна година.  Децата и младежите получиха вече раници с учебни пособия, дарени от Мтел.

Екипът на Националната асоциация за приемна грижа и Мтел присъстваха на тържеството за изпращането на първокласника Георги Младенов от София. Той прекрачи училищния праг на 15 СОУ. Георги е настанен в приемното семейство на Мария Благоева. Неговата сестра Галя е в същото училище, където ще учи в предучилищната група.

„Инвестицията в образованието е един от начините да се справим с трудностите и предизвикателствата в живота. Вярвам, че добре образованите хора могат по-лесно да преодолеят границите и ограниченията. Затова е голяма радост за всички ни, че изпращаме заедно деца, настанени в приемни семейства, в училище. Искрено се надявам образователната система да е по-толерантна, подкрепяща и насърчаваща развитието на децата без родители.“, коментира председателят на Националната асоциация за приемна грижа Мирослав Долапчиев.

Националната асоциация за приемна грижа разработи и БРОШУРА „ПЪРВИ ДНИ НА ДЕТЕТО ОТ ПРИЕМНО СЕМЕЙСТВО В ДЕТСКАТА ГРАДИНА ИЛИ УЧИЛИЩЕ“ в полза на учители, възпитатели и персонал на училищата и детската градина. Брошурата е със съвети и информация, които ще улеснят преподавателите в работата им с деца от приемни семейства

По данни на Агенцията за социално подпомагане 2380 приемни семейства в цялата страна се грижат за 2380 деца. 80 от приемните семейства в страната са доброволни, а 2300 получават възнаграждение за упражняването на професията „приемен родител“. Отново по данни на държавата 127 деца се отглеждат от доброволни приемни родители, а 2253 – в професионални. Само от началото на 2015 година до края на юни са утвърдени и вписани в регистрите нови 160 приемни семейства. От началото на годината до края на юни нови 619 деца са настанени под приемна грижа.