Предизвикателствата и проблемите на приемните родители бяха дискутирани в Шумен по време на регионалната среща “Приемната грижа: доброто родителство в подкрепа на децата в риск”.

В дискусията участваха приемни родители от областта, председателят на Националната асоциация за приемна грижа Мирослав Долапчиев, регионалният координатор на асоциацията за област Шумен Гинка Илиева и директорът на Комплекса за социални услуги и приемни семейства в област Шумен Венета Господинова.

В рамките на дискусията приемните родители говориха за своите положителни преживявания в приемната грижа, както и трудностите, които се срещат в грижата за деца в беда.

Общо 90 са приемните семейства от общините Шумен, Велики Преслав, Хитрино, Венец, Върбица и Смядово. В тях са настанени 95 деца. От началото на годината до момента 16 новородени в област Шумен са настанени при приемни родители. В областта има 18 приемни семейства, обучени да отглеждат деца с увреждания.

Най-често приемните семейства посочват като проблем авторитарното отношение на социалните работници към тях, трудният диалог с институциите при осиновяване. От друга страна големият брой приемни родители, които са обучени в последните години са довели до понижаване на нивото на приемната грижа. Има случаи, в които родителите са с много нисък образователен ценз или такива, които не знаят български език, коментира Александър Миланов от Националната асоциация за приемна грижа.

Националната асоциация за приемна грижа изразява своята благодарност на КСУДС и на Регионалната библиотека в Шумен за съдействието при организирането на срещата.