Националната асоциация за приемна грижа организира Национална годишна среща по приемна грижа „Приемната грижа: Всички гледни точки“, която ще се проведе от 16 до 18 май 2014 година.

В Националната годишна среща по приемна грижа могат да се включат приемни родители, младежи под приемна грижа, родни деца на приемните родители, специалисти и експерти.

ГОВОРИТЕЛИ

Говорители могат да бъдат приемни родители, младежи под приемна грижа, родни деца на приемни родители, както и специалисти и професионалисти в областта на приемната грижа.

Областите, в които могат да се направят презентации, са:  грижата за децата, партньорството с родните семейства, професионализацията на приемната грижа и приемната грижа отвъд България – в Европа и света.

Регистрацията за говорители е отворена до 22.04.2014 г. Ако искате да участвате в конференцията, попълнете формуляра тук: РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ГОВОРИТЕЛИ

НАПГ покрива разходите за престои на говорителите – нощувки и храна. Транспортните разходи са за сметка на говорителите.

ПРИЕМНИ РОДИТЕЛИ – УЧАСТНИЦИ

Националната асоциация за приемна грижа ще покрие разходите за участие – нощувки и храна на 100 приемни родители. Настаняването на приемните родители – участници ще бъде в двойна стая. Разходите за транспорт са за сметка на приемните родители. НАПГ не разполага със средства за настаняване на деца, както и дневна грижа за децата. По тази причина препоръчваме на приемните родители да присъстват сами. Регистрацията за приемни родители е отворена до 22.04.2014 г. Ако искате да участвате в конференцията, попълнете РЕГИСТРАЦИОННАТА КАРТА

МЛАДЕЖИ ПОД ПРИЕМНА ГРИЖА И РОДНИ ДЕЦА НА ПРИЕМНИТЕ РОДИТЕЛИ – УЧАСТНИЦИ

Младежката програма на нашата конференция ще бъде най-вълнуващата част от Националната годишна среща по приемна грижа. Тя ще бъде водена от Джийн Анн Кенеди, която е вицепрезидент на Международната организация по приемна грижа и има много опит във воденето на срещи между младежи в приемни семейства. В тази среща бихме искали да чуем мнението и на момичета и момчета, които са братя и сестри на приемни деца. В срещата могат да участват деца и младежи от 14 до 21 години (като е възможно да се направи компромис във възрастта). Младежите трябва да бъдат придружавани от приемни родители, ако са под 18 години. Регистрацията на младежите за участие е до 22 април 2014 г. Регистрирайте се тук: РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА

ПРОФЕСИОНАЛИСТИ И СПЕЦИАЛИСТИ

НАПГ кани всички специалисти, които са заинтересовани от срещата, да участват. Поради ограничените средства, НАПГ ще покрие разходите по престой (нощувка, храна), само на онези специалисти и професионалисти, които са говорители по време на срещата. Срещата, обаче, е отворена за всички желаещи. Онези, които не са говорители, трябва да заплатят еднократна такса. Таксата за участие покрива разходите за кафе-паузи, обяди, материали и не дава право на нощувка в хотела. Регистрирайте се тук: РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА.

СТУДЕНТИ, ЖУРНАЛИСТИ, ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

Всеки, който се интересува от конференцията – студент, учащ, универститетски преподавател или друго, може да се включи, като заплати такса за участието си, която покрие таксата си за участие. Таксата за участие покрива разходите за кафе-паузи, обяди, материали и не дава право на нощувка в хотела.

За журналистите входът по време на цялата конференция, с изключение на младежката програма. Журналисти могат да изпращат заявка за участие на e-mail: info@napg.eu

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Ако имате въпроси, свържете се с нас: тел. 0879 279 281