Рекламната агенция СМАРТС е наградена за своята инвестиция в каузите на НАПГ. От създаването си, НАПГ разчита на професионалната експертиза, опитът и таланта на рекламистите от агенцията за комуникиране на всички каузи, послания, ценности и задачи на организацията. Рекламната агенция успява да пресъздаде по автентичен начин основните послания на НАПГ и да популяризира приемната грижа у нас.