Биологичният родител Светлана Байрева е отличена от Националната асоциация за приемна грижа с приза “Спасител на детството” за това, че въпреки трудностите, пред които е изправена, прави всичко възможно да вземе изоставеното и настанено в приемно семейство нейно бебе. Светлана Байрева печели отличието, защото се справя с предрасъдъците на цялата общност и продължава да се грижи за децата си, едното от които е с тежки увреждания.