Социалният работник Светлин Симеонов е номиниран посмъртно заради своя принос към закрилата на децата в Плевен. Той беше мил, открит, честен, обичан и компетентен. Той обичаше децата и това личеше в неговото отношение и грижа към всеки.