Сдружение „Да дарим усмивка“ получава отличието „Спасител на детството“ за подкрепата си към млади хора, напускащи приемни семейства. Инициативата е осигурила хуманитарна подкрепа и електроуреди на младежи, които започват самостоятелно своя живот. Д-р Цеков и неговите съмишленици имат дълъг опит в подкрепата на изоставени деца, като от години помагат на хлапета в центрове за настаняване от семеен тип.