Сдружение “Карин дом” е номинирано от приемни родители от Варна заради това, че инвестират подкрепа и грижа към много деца с увреждания в приемна грижа, за които освен физическата, страшна е и емоционалната болка. Логопедите и рехабилитаторите, освен в грижа за децата, обучават и приемните родители. Денонощната подкрепа прави родителите по-смели.