Националната асоциация за приемна грижа изпрати запитване до АСП относно сигнали от цялата страна за забавяне на изплащането на месечните възнаграждения на приемните родители.

Практиката досега е била заплатите на приемните родители да се превеждат между 10 и 15 число на месеца на следващия месец, за който се дължи възнаграждението. Към 19.11.2012 г. приемните родители още не са получили дължимите им възнаграждения.

В писмото си НАПГ настоява за информация за причината за забавянето на месечните възнаграждения, както и за действията, които ще бъдат предприети да не се допуска това.

В писмото, освен това, се напомня, че НАПГ очаква през този месец да няма забавяне на месечната издръжка на децата, настанени в приемни семейства.

Писмо на НАПГ до АСП