Категория:

Все повече деца се връщат в родните си семейства, при близки и роднини или се осиновяват, показва анализ на Агенцията за социално подпомагане (АСП) за бъдещето на децата след престоя им в приемни семейства. Анализът обхваща периода януари 2013 – юни 2015 г.

Данните показват, че се увеличава броят на децата, които се връщат при семействата си, при близки или роднини или се осиновяват.

Година

Настанени в семейна среда (родни семейства, близки и роднини, осиновявания)

Върнати в социален дом или ЦНСТ

2013

501

46

2014

721

78

До 6/2015

393

42

Само за първото полугодие на 2015 година 106 деца са върнати на родните си майка и татко, показват данните на АСП. От началото на годината 326 деца са осиновени.

Година

Осиновявания от приемна грижа

Връщане при родните семейства

2013

400

169

2014

591

213

До 6/2015

326

106

2142 деца живеят в приемни семейства към края на месец юни 2015 г. Налице е ясна тенденция за увеличение на децата под приемна грижа изобщо, както и особено на децата с увреждания – в края на 2013 г. те са 79, към края на първото шестмесечие на 2015 г. – 139 или с  59% повече.

Най-голям брой пребиваващи деца в приемни семейства има в областите Шумен, Монтана, Плевен, Варна, Велико Търново и Габрово. С най-ниски  показателите са областите Бургас, Кърджали, Силистра, София и Ямбол.