Приемните родители Снежана и Янко Турлакови са номинирани от Марина Димитрова със следните мотиви:

„Семейство Турлакови в момента се грижат за едно приемно дете, което е малко. При тях остана и първото им приемно дете, което е с синдром на Даун и вече е на 20 г. Преди да станат приемни родители са осиновители на своя син.

Били са приемни родители на един юнак, който вече е осиновен и пое по своя път. Номинирам ги, защото за мен те са герои. Колкото е да казват хората, че приемните родители гледат децата само за пари, сем. Турлакови са пример как без помощ от държавата продължават да гледат навършилия пълнолетие младеж с Даун.

Да, те можеха да го изоставят в центровете за младежи с увреждания, но не го направиха. Отдават цялата си любов и грижа за изоставените деца преди да е имало приемна грижа и продължават и сега.“