Към екипа на Националната асоциация за приемна грижа се присъединява приемният родител Снежинка Дойнова. Тя ще поеме координацията на отношенията с членовете и ще отговаря за партньорството на асоциацията с екипите по приемна грижа, регионалните служби за социално подпомагане, както и всички заинтересовани за развитието на приемната грижа специалисти и институции.

Снежинка Дойнова е завършила социални дейности, след това социална педагогика и семейно консултиране. Вече 17 години работи като социален работник последователно в отдела за закрила на детето в Бургас, в център за настаняване от семеен тип, в семейно-консултативен център. Повече от 3 години е в екипа по приемна грижа. Омъжена е и има син на 25 години.

Едно слънчево момче, винаги усмихнато, запалва в нея предизвикателството да стане приемен родител и вече трета година със съпруга си са се посветили да го обичат и да му дадат шанс за нов живот и истинско семейство. Снежинка говори с невероятна любов за него. А успехите измерва само с  постигнатото в живота на младежа.

“Щастлива съм, че съм част от Националната асоциация за приемна грижа и че мога да помогна според възможностите си. В асоциацията намирам своето семейство от приемни родители, с които споделяме еднакви ценности и уважението към детето.”, коментира Снежинка Дойнова.

Националната асоциация поздравява Снежинка Дойнова за това, че става част от асоциацията. “Гордея се със Снежинка и нейният принос за децата. Щастлив съм, че споделя с нас отговорността за развитието на приемната грижа.”, коментира председателят на Националната асоциация за приемна грижа Мирослав Долапчиев.