Екипна среща на участниците в проекта за прилагането на модела за приемна грижа за непридружени деца – мигранти ALFACA се проведе в средата на февруари в София. Инициативата е част общия проект PROFUCE, управляван от Института „Иноченти“ (Италия),

Националната асоциация за приемна грижа и Нов Български университет са българските партньори на инициативата. Гръцката организация „Метадраси“, холандската организация НИДОС и италианският клон на SOS Детски селища във Винченца са останалите организации, които развиват и прилагат в своя местен контекст разработения и апробиран в различни европейски държави модел за приемна грижа за непридружени деца – мигранти. Моделът предлага конкретни практически стъпки за всички участници в системата за грижа за деца във всяка държава, по които да се набират, оценяват, консултират и подкрепят приемни родители, както и определя подходите за мониторинг на настаняването и намаляване на рисковете за децата. В България инициативата се реализира в областите Сливен, София и Хасково.

Срещата в София е третата от поредицата екипни срещи и на нея бяха обсъдени оперативните предизвикателства пред групата за управление на проекта. Всяка страна представи своя напредък и постиженията си, както и контекста, в който се развиват проектните дейности. Бяха обсъдени предстоящите национални срещи за представяне на модела, както и кампаниите за подбор на приемни родители във всяка страна. НАПГ ще реализира местни инициативи за популяризиране на приемната грижа за непридружени деца – мигранти в трите региона, в които има центрове за настаняване на деца – мигранти. От своя страна Ноу-хау центърът за алтернативни грижи – НБУ представи акценти около предстоящата оценка на приложимостта на модела за непридружени деца и обратната връзка към Европейската комисия. Участниците в срещата обсъдиха и ключовите елементи на общото партньорство и договориха план за взаимодействието по между си. Акцент на срещата бе и представянето на българския опит в грижата за непридружени деца – мигранти, като своята работа в тази област представиха колегите Иван Черешаров и Наталия Григорова от „Каритас – България“.