Въпрос: От близо година аз съм приемен родител на дете с леки увреждания, което се самообслужва. Всички изисквания и непрекъснато изменящите се заповеди от Отдел „Закрила на детето“ са спазени. Вече успяха да му открият и сметка по която да внасям дадена сума, за която са вечно недоволни. От скоро детето е в процес на международно осиновяване. Съдействам с каквото мога, въпреки че дори нямах право и да попитам за семейството. Всичко е в някаква плащеша за мен мистерия, явно така се случват нещата в този отдел.

Но въпросът ми е – одобрена съм при оценяването за две деца. Напуснах работата си, защото изискванията на отдела бяха такива. Не разбрах какво наложи тези изисквания. От отдела ми обещаха настаняване на второ детенце. От фондацията, с която работя, са изключително мили и ми поясняват, че отдела спира настаняването с предтекст, че детенцето, което се осиновява, имало специални нужди. До сега не съм отказвала настаняване на дете и съм уверена, че ще се справя с всяко състояние на дете, включително и изискващо спешни грижи. Нямам никакви съмнения за уменията си. И въпреки това – защо не ми настаняват второ дете?

Ние отговаряме:

Във Вашия случай има няколко притеснителни факти, свързани с работата на отдела за закрила на детето, с когото работите.

Първо. Разкриването на банковата сметка. В нормативната база няма изискване да се разкрива банкова сметка на детето, в която да се внасят суми от месечната издръжка за детето или друг тип подпомагащи плащания, предназначени за детето.

Второ. Имате ли право да попитате за детето при осиновяването? В България осиновяването е таен акт. В същото време, обаче, според някои стандарти от методиката по приемна грижа, по преценка на социалните работници, приемните родители могат да участват на определени етапи в осиновителния процес (първата среща, срещи за напасване и др.). В същото време е важно да се знае, че във всички случаи приемните родители са много важни за детето и могат да му бъдат много полезни при прехода от приемна грижа в осиновителния дом. Това не бива да се забравя от социалните работници. Въвличането в процеса в повечето случаи ще помогне на детето и на осиновителите, отколкото да навреди.

Трето. Напускането на работа. В писмото си до нас вие споделяте, че отделът за закрила на детето са поставили изискване да напуснете работата си. Това не е коректно поведение на социалните служби. Вие получавате възнаграждение за извършване на услуга по граждански договор. Когато имате граждански договор, имате право да сключите и трудов договор.Предвид факта, че детето е голямо и няма сериозни увреждания, а и при факта, че имате близки, които да ви помагат в грижата, не е налице проблем с това да работите и да се грижите за детето.

Четвърто. Настаняването на второ дете. Мотивът, че се грижите за дете със специални нужди и че това е пречка за настаняването на второ дете, не е сериозен. Ако Вие сте одобрена за грижата за две деца и ако в профила ви е записано, че те могат да са с увреждания, няма пречка социалните работници да отказват настаняване на дете. Аргумент, че такива деца няма на територията на общината, също не е релевантен.