Националната асоциация за приемна грижа получи отговор от МТСП в отговор на наше писмо, в което поставяме 26 въпроса. Отговорите са МНОГО ОБЩИ и не дават яснота по повечето от проблемите, които поставяме. В същото време, обаче, това е добро начало на диалога между приемните родители и социалното министерство.

В писмото социалното министерство пишат, че не съществува законово положение, според което ДСП в страната да осигуряват транспорт за напасването на приемните деца и техните бъдещи приемни родители.  Освен това, от МТСП не отхвърлят възможността да се провежда допълнително обучение на приемните родители, ако променят профила си за дете, включително и ако променят възрастта.

МТСП допълва в писмото още, че декларациите за интерес, които се искат на някои места, са изискване на правосъдното министерство, когато детето в приемното семейство ще бъде вписано за международно осиновяване.