Председателят на УС на Националната асоциация за приемна грижа и Светлозар Русев, член на УС, се срещнаха с приемните родители от гр. Сливен и областта. В рамките на срещата бяха дискутирани предизвикателствата на приемната грижа в региона, както и проблемите, които стоят пред приемните родители

В срещата, освен приемни родители, участваха и експерти по приемна грижа от региона. Срещата се проведе в Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Сливен, кв. „Българка”.