Категория:

Националната асоциация за приемна грижа (НАПГ) намира за навременно разписването и въвеждането на образователни стандарти за професията „приемен родител“. Както е известно, професията е вписана в Националния класификатор на длъжностите и професиите в България.

При въвеждането на обрзователните стандарти за професията „приемен родител“ е важно Националната агенция за професионално образование и обучение да съобрази следните принципи:

  1. Необходимо е въвеждането на обучение на приемните родители, основано на компетенциите. За упражнавянето на професията „приемен родител“ обучаемите трябва да притежават компетенции, свързани с отглеждането и закрилата на детето,  осигуряването на връзката между потребностите на детето и възрастта му, осигуряването на отношения между детето и родното му семейство, подкрепата на детето да създава безопасни и развиващи отношения за цял живот, както и компетенции за работа като член на екип от професионалисти. (По програма ПРАЙД, CWLA). Подходът, базиран на компетенции, гарантира, че могат да се опишат поведения, които се демонстрират от професионалистите, което ще направи по-лесно и обучението.
  2. Необходимо е обучението да се преминава от лица, навършили 18 години, завършили поне 10 клас.
  3. Необходимо е обучението и подготовката на обучаемите да е насочено пряко към развиване на чувствителност за най-добрия интерес на детето, като не се поставя фокус само и основно върху покриването на базовите и физическите потребности на детето.

Цялото становище е публикувано в секцията ПОЗИЦИИ