Стефка Петрова е един от двамата социални работници, които са отличени за “Спасители на детството”. Ангажира се професионално и лично със всеки проблем на дете или приемен родител. Благодарение на нея приемната грижа в Търговище съществува и се развива в положителен аспект.