Националната асоциация за приемна грижа и фондация Bcause ще раздадат четвъртите стипендии “Продължи”, с които да подкрепят таланта на учениците в приемни семейства и доброто им представяне в училище. Стипендията е на стойност 50 лева и ще се изплаща ежемесечно от януари до юни 2017 г.

За стипендия могат да кандидатстват ученици от 7, 8, 9, 10 и 11 клас, които са настанени в приемни семейства. Условие за получаването на стипендия е средният успех на ученика до 30.12.2016 г. да е минимум “Много добър (4,50)”. Детето трябва да представи препоръка от класния ръководител. Новост в изискванията от 2017 г. ще бъде изискването за препоръка от учител, специалист, експерт, треньор, който да посочи, че ученикът развива спортен или художествен талант или има специфични интереси и активност в училище.

„Ние вярваме, че инвестицията в образованието на децата е инвестиция, която спестява разходи на здравеопазването, социалната система и гарантира по-доброто състояние на пазара на труда в България. Подкрепата на деца в приемни семейства е подкрепа за цялото общество.“, коментира председателят на Националната асоциация за приемна грижа Мирослав Долапчиев.

Кандидатстването за стипендии се извършва онлайн – чрез сайта на Националната асоциация за приемна грижа. Подробните изисквания и формулярът за кандидатстване са публикувани тук: ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТИПЕНДИИ „ ПРОДЪЛЖИ“.

До момента повече от 30 приемни деца са получили стипендия по програмата “Продължи”.

Крайният срок за кандидатстване е 10 февруари 2017 г., петък.