Липсва координация и ефективна комуникация между отделите за закрила на детето на територията на столицата и често приемните родители стават жертви. Това коментираха приемни родители по време на първата среща на приемните родители от столицата, в която участваха председателят на Националната асоциация за приемна грижа Мирослав Долапчиев и членовете на Управителния съвет Мария Благоева и Александър Миланов. Участниците в срещата се договориха това да не е последната среща, а тя да стане традиция. Мирослав Долапчиев благодари на Регионалната дирекция за социално подпомагане за готовността за подкрепа и за цялата подкрепа, която служителите на РДСП оказаха за организирането на първата среща на приемните родители в София.

В рамките на дискусията председателят на НАПГ Мирослав Долапчиев подчерта, че приемната грижа е все по-позната възможност за грижа за изоставените деца, като у нас се одобряват все повече приемни семейства. Като положителна тенденция Долапчиев посочи още, че в София, а и в страната, има повече възможности за приемните родители да работят и друго, като сключат граждански договори. На територията на столицата има повече от 50 приемни родители, което не е достатъчно, допълни председателят на УС на НАПГ.

В рамките на дискусията приемните родители се обединиха около твърдението, че приемните родители не познават правата си и често са уязвими заради това. „Приемната грижа в страната се развива в условията на страх.  Масово социалните работници се държат все по-агресивно, чиновнически и авторитарно с приемите родители.“, коментира от своя страна Александър Миланов от НАПГ.

По време на срещата приемните родители поискаха да се предприемат действия за това да се опазват личните им данни, като така да се намали опасността биологични родители да застрашават сигурността, както на детето, така и на семейството. Приемен родител разказа как родител с тежко психическо заболяване е посетил дома на семейството без да има договорка за това, както и без знанието на социалните служби. Приемните родители поискаха още АСП да предостави насоки за провеждането на срещите с биологичните и кандидат-осиновителните семейства, предвид различната практика. Бе представен случай, в който на една приемна майка са дадени насоки, че тя трябва да домакинства срещите в дома си, без право на отказ, както и практика на друга приемна майка, на която е казано точно обратното.

От дискусията стана ясно още, че деца с увреждания не се настаняват в семейства, въпреки желанието на приемните родители да се грижат за тях. Приемните родители от София поставиха още въпроса за това как и кой определя за колко деца може да се грижи едно семейство. „Липсата на правила, ясни стандарти и безкрайната власт на социалните служби, проваля често диалогът между приемните родители и системата за закрила на детето“, обобщи Мария Благоева, приемен родител от София.

Препоръките към социалните служби ще бъдат представени на Регионалната дирекция за социално подпомагане от НАПГ.