Категория:

Децата в приемни семейства ще имат право на целева  помощ за отопление срещу по-висок диференциран минимален доход. Това става ясно от проект за промени в наредбата, която регламентира отпускането на помощта, качен за обществено обсъждане на сайта на социалното министерство.

Предложението е дете, настанено в семейство на роднини и близки или в приемно семейство по чл. 26 от Закона за закрила на детето, да придобива право на помощ за отопление, ако доходът му не надхвърля 224,68 на сто от гарантирания минимален доход. Вече шеста година ГМД е 65 лв., което означава, че личният доход на настаненото в приемно семейство дете не трябва да бъде по-висок от 146 лв., за да се възползва от енергийно подпомагане.

Досега децата в приемни семейства имаха право да кандидатстват за помощ за отопление наравно с всички останали деца. За тях диференцираният минимален доход е 180.28 на сто от ГМД или 117.18 лв. Ако личните доходи на децата надхвърлят тази сума, те нямат право на енергийно подпомагане.

И след промяната обаче реално децата в приемни семейства нямат голям шанс да получат помощ за отопление, тъй като за това се взема предвид доходът им по чл. 50 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето за деца, настанени за отглеждане в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона. За деца  до7 г., настанени в приемни семейства, по този член от Правилника се изплаща трикратния размер на гарантирания минимален доход или 195 лв. Деца от 7 до14 г. получават  3.5-кратния размер или 227.50 лв. За деца от14 г. до навършване на пълнолетие, а ако учи – до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, сумата е 4-кратният размер на гарантирания минимален доход или 260 лв. Отделно се вземат и доходи от пенсия, от издръжки и т.н.