Националната годишна среща по приемна грижа събра повече от 50 приемни родители и социални работници от цялата страна, които заедно обсъждаха ролята на травмата в живота на децата, както и работата с деца, преживели различни видове травма. Темата за травмата в приемната грижа не е избрана случайно. За всички е ясно, че приемната грижа има терапевтична роля в живота на децата и по тази причина приемните родители трябва да познават различните аспекти на травмата и как могат да работят с нея, докато се грижат за децата в семействата си.

Клиничният психолог Маргарита Тарейн представи информация за травмата, кризата и загубата, както и какво представлява травматичното. Д-р Тарейн говори още за белезите от травмата – пътят от разрушителността на преживяването до градивните конструкции в личността и житейската история. Тя представи и аспектите на кризата и как се преработва травмата. С приемните родители тя обсъди също същността и проявленията на загубата и как се преминава през тъгуването.

Вера Колешева, която е един от основателите на нашата асоциация, както и един от най-опитните терапевти, представи предизвикателното поведение, както и възможните причини за прояви на предизвикателно поведение. Тя говори също за емоционалните и поведенческите прояви на предизвикателно поведение и етапите на развитие на поведение, което предизвиква. С приемните родители Вера Колешева обсъди методите, подходите и стратегиите за справяне с предизвикателното поведение в приемната грижа.

Във втория обучителен ден на конференцията екип на Ноу-хау центъра за алтернативна грижа за деца към Нов Български университет, начело с д-р Галина Маркова, представи различни аспекти на раздялата, травмата, предизвикана от насилие, както и ментализацията като метод за насърчаване на разбирането на другия в приемната грижа.

Събитието завърши със среща с представители на Агенцията за социално подпомагане, в рамките на която бяха обсъждани конкретни казуси от практиката на приемната грижа в страната.

« на 2 »