Млади хора ще представляват НАПГ на Европейската конференция на Международната организация по приемна грижа, която се провежда от 26-ти до 29-ти август 2014 година в Уотърфорд, Ирландия. Темата на годишната конференция по приемна грижа е „Гарантиране на правата на децата и семейно-центрирани услуги“.

В конференцията от страна на Националната асоциация за приемна грижа ще участват Анна Гълъбова, координатор по международните партньорства, Христо Найденов, координатор на младежите под приемна грижа и Янко Димитров, напуснал институционална грижа младеж и член на мрежата на млади хора, напуснали грижа Power4Youth.

Анна Гълъбова ще води работна сесия от 90 минути, в която ще говори по темата „Приемната грижа – бизнес, професия, емоция? Опитът на България.“ Въпреки 10-годишния опит на страната в приемната грижа, за жалост, приемната грижа не се разбира от цялото общество. Приема се в двете крайности – или като благороден жест, или като бизнес. Работната сесия ще разгледа реални случаи в България и ще потърси отговор на въпроса как приемната грижа да бъде приета от обществото като професия, в която има правила, стандарти и възможности. В рамките на час и половина трябва да се намери отговор на въпроса как се издига престижа на приемната грижа в различните държави и какви са стратегиите за справяне с неприемливото обществено отношение към приемните родители.

Христо Найденов и Янко Димитров също имат работна сесия от 90 минути. Темата на тяхното представяне е „Пораснали деца – как децата стават приемни родители“. В приемната грижа има една група, за която малко се говори, но която е неотменна част от процеса. Това са родните деца на приемните родители. Децата, които стават приемни братя и сестри, имат различни предизвикателства, за които възрастните често не мислят. От друга страна, привързването към непознати хора е трудност и за самите приемни деца. Работната сесия има за цел да проучи опита на другите европейски страни за това как работят с младите хора, които са родни деца на приемните родители.

Благодарим за подкрепата на нашите приятели от Мтел, АЕРОТУР ММ и УНИЦЕФ – България.