Националната асоциация за приемна грижа организира три срещи за младежи от приемни семейства и техните приемни братя и сестри. Две от тях бяха петдневни лагери, а третата – като част от тридневната Национална годишна среща за приемна грижа. Традиционно всяка година през февруари и ноември асоциацията дава възможност на младежите да се срещнат по между си, да обсъдят важни за тяхното израстване въпроси, както и да споделят опит. Младежките лагери се водят от опитен специалист в работа с младежи от уязвими общности.

През 2016 година акцент в работата с младежите бе професионалното ориентиране и кариерното развитие, както и развитието на комуникативни умения. Работата по конкретни казуси, обсъждането на случаи и споделянето на опит превръща работните срещи на младите хора в емоционални преживявания и споделени моменти. През 2016 година в събитията за младежи бяха включени нови момчета и момичета, за които това е първа среща с други в приемна грижа.

“Нашите усилия да създаваме младежка мрежа е въпрос на фокус. Ние решихме, че младите хора ще са приоритет на асоциацията и по тази причина инвестираме в тях. Едно от изключително ценните постижения на нашите младежи е това, че те порастват и се превръщат в приятели, което ги прави и общност.”, казва за лагерите председателят на Националната асоциация за приемна грижа Мирослав Долапчиев.