От 1 юни 2023 г. се увеличават месечните средства за отглеждане на деца, настанени в приемни семейства (т. нар. „издръжка“), като сумите са в зависимост от възрастта на децата:

  • за деца от 1- до 3 г. – 554,40 лева (преди промяната – 300 лв.);
  • от 3 до 14 г. – 504,00 лева (до сега – 262,50 лв.);
  • от 14 до 18 г./20 г. (ако продължава да се обучава) – 554,40 лева (преди промяната – 300 лева).

Новите суми са факт, след като правителството гласува промените в Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, а увеличените суми са резултат и от активността на Националната асоциация за приемна грижа, която от много време сигнализира, че т. нар. „издръжка“ на децата в приемни семейства е недостатъчна и не е съобразена с новите икономически реалности.

Променя се и размерът на еднократната помощ за отглеждане на деца в приемни семейства – до 1008 лв., което е с 258 лв. или с над 34% повече от сегашния й размер. Помощта ще може да се предоставя до 6 пъти в годината, а не както е сега – до четири пъти.

С промените се въвежда и текст, според който изплащането на месечно възнаграждение след прекратяването на настаняването на деца, се ограничава в някои случаи.

Месечното възнаграждение на приемните родители няма да се изплаща на професионалното приемно семейство, когато настаняването на дете е прекратено и приемното семейство е изразило желание да не се настанява друго дете за неопределен период от време. Възнаграждението няма да се заплаща и когато приемното семейство е заличено от Регистъра на утвърдените приемни семейства или настаняването на дете е прекратено след установени пропуски при изпълнението на задълженията на приемното семейство, но тези пропуски не са предпоставка за заличаване на приемното семейство.