От АСП научихме, че заплатите за януари ще бъдат индексирани с увеличената минимална работна заплата. Така приемните родители, при които има настанено дете, ще получат 465 лева.

Приемните родители, при които са настанени две деца ще получат 496 лева, а приемните родители, при които има настанени три или повече деца – 527 лева. Увеличението на възнаграждението ще е само за приемните родители, които са на граждански договори.

За приемните родители на трудови договори се запазват параметрите, при които е сключен договора, до изтичането на самия договор и преминаването на граждански.