УНИЦЕФ – България е номиниран за наградата „Спасители на детството“ за своя принос в системното развитие на приемната грижа чрез създаването на първия областен модел по приемна грижа. УНИЦЕФ създава 9 областни екипа по приемна грижа и инвестира финансова и методическа помощ, а част от практиките се прилагат и сега.