Публикуваме настоящото уточнение във връзка с публикуваната статистика от Агенцията за социално подпомагане.  Според данни на АСП от официалната страница на агенцията, утвърдените приемни семейства в България са 1425, в които са настанени 1144 деца.

В становището на АСП се казва, че броят на утвърдените приемни семейства, в които не са настанени деца към края на 2012 г., е около 300. Посочва се още, че „това е двойно по-малко от споменатите в писмото  600 – бройка, която е основа и на напълно неприемливата теза за „тих бойкот“ на структурите на АСП спрямо приемната грижа.“

Във връзка с това, Националната асоциация за приемна грижа, прави уточнение, че броят на приемните родители, при които няма деца, посочен от АСП, не е коректен, предвид на факта, че има приемни семейства, в които има две, три или четири настанени деца. Не е редно да се спекулира с общественото мнение с тази игра на цифри.

Важно е да се отбележи още, че дори 300 да са „празните“ приемни семейства, е недопустимо при наличие на деца в беда, както и на изоставени малчугани, да има домове на одобрени родители, в които да няма деца.

Публикуваме настоящото уточнение само с цел да има коректност и с ясното убеждение, че децата и техните съдби не са цифри, за които да спорим. Важно е да допълним, че за нас е ценно максимално бързо да се реши въпросът с приемните семейства, при които няма деца.

Снимка: Мениджър