Консултативният експертен съвет (КЕС) към проекта «Приеми ме 2015», чрез който се управлява приемната грижа в страната, реши да прекрати партньорското споразумение с Община Върбица за предоставяне на приемна грижа в общината.

Причината за предприемане на крайната мярка са нарушения от страна на общинската администрация в частта за финансовата отчетност, в резултат на които двете приемни семейства във Върбица получиха възнагражденията си за последните два месеца след неправомерно забавяне. Същевременно КЕС обсъди действия за подпомагане на тези две семейства и настанените в тях деца. Община Върбица е една от 149-те общини партньори на прекия бенефициент по проекта – Агенцията за социално подпомагане (АСП).

КЕС анализира информация за сериозни проблеми при изпълнението на проектните дейности и в друга община – Варна. До разглеждането им се стигна след сигнали от Националната асоциация по приемна грижа (НАПГ) след осъществени срещи с приемни семейства от Община Варна. Националният екип от АСП също идентифицира конкретни проблеми по отношение на изпълнението на отговорностите на Община Варна след поредица от работни срещи на място:

  • не са създадени адекватни условия за работа на местния екип по приемна грижа;
  • няма инициирана процедура за избор на изпълнител за провеждане на обучения на екипа и приемните семейства;
  • налице са прецеденти на нерегламентирана пряка намеса на администрацията в изпълнението на отговорностите на социалните работници; в резултат – напрежение и обърканост у приемните семейства.

Създалата се обстановка има като негатив текучество на работещите в екипа, проблеми с подкрепата на приемните семейства (60 на брой в Община Варна, в 55 от които са настанени 62 деца) и като краен ефект – риск от компрометиране на качеството на приемната грижа.