Цветан Тодорин отстоява твърдо правото на приемните деца да изказват становище и се противопоставя на всеки опит да бъде предприета промяна на мярката, когато това противоречи на интереса им и няма реална база за надграждане в тяхна полза. Не се страхува да се изправи срещу системата и това се оценява високо от приемните родители и децата.