Скъпи членове на НАПГ,

Във връзка с много запитвания, които отправяте към нас, ви информираме, че членският внос за 2014 година можете да платите в брой на нашите координатори за вашата област или по банков път.

Членският внос за 2014 година е в размер на 12 лева, който се дължи еднократно.

При плащането на членския внос на координаторите, ще получите приходен касов ордер.

Ако предпочетете да платите членския си внос по банков път, банковата ни сметка е:

Сдружение „Национална асоциация за приемна грижа“

МКБ ЮНИОНБАНК,

BIC CODE: CBUNBGSF,

IBAN BG 43 CBUN 9195 1000 4989 50

Членските карти за 2014 година са при нашите регионални координатори по области.

Ако имате нужда от повече информация, свържете се с нас на тел. 0879 279 281.